جشن میلاد

جشن میلاد

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم (ص) ویژه معلولین مجتمع بهزیستی وحدت


به همت خیرین محترم جشن باشکوهی برای توانخواهان مجتمع بهزیستی برگزار شد.