کمک به زلزله زدگان غرب کشور

کمک به زلزله زدگان غرب کشور

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار


ارسال کمکهای غیر نقدی به مناطق زلزله زده در غرب کشور

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت به همراهی مجتمع بهزیستی  وحدت در دو نوبت کمکهای غیر نقدی خودرا که با مساعدت خیرین همیشه همراه جمع آوری کرده بود به مناطق آسیب دیده ارسال کردند.

ارزش محموله های بارگیری شده به مبلغ چهل میلیون تومان اعلام شده است .


گالری تصاویر