آزمایشات دوره ای

آزمایشات دوره ای
 26 اردیبهشت 1397

انجام آزمایشات دوره ای توانخواهان عزیز وحدت


نمونه گیری از خون  معلولین تحت پوشش مجتمع بهزیستی وحدت در جهـت بررسی سلامـت این عزیزان از روز دوشنبـه مورخ 1397/2/10به صـورت  روزانه پنجاه نفربا هـمکاری و مساعـدت مدیریـت وپرسنـل محتـرم آزمایشـگاه مهـر آگیـن(خیابان دلاوران) آغاز شد .آزمایشات انجام شده شامل :(CBC) ، آنزیمهای کبدی  ،بررسی ویتامینها و مواد معدنی ، بیماری های ویروسی از جمله : هپاتیت و   HIV می باشد.

که با توجه به نتایج آزمایشات  ، رژیمهای غذایی و دارویی زیر نظر پزشکان متخصص برای این عزیزان در نظر گرفته  می شود آشپزخانه مجتمع بهزیستی وحدت بر اساس نتایج حاصله در وعده  صبحانه ،  ناهـار و میان وعـده این عزیزان  برنامه ریزی لازم را صورت خواهد داد.

قابل به ذکر است توانخواهان دارای دفترچه بیمه نبودند و آزمایشگاه مهر آگین با در نظر گرفتن پنجاه درصد تخفیف  در تامین هزینه ی آزمایشات به مجتمع بهزیستی وحدت دست همکاری دادند.      با سپاس


گالری تصاویر