بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت

بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت

بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت


بازدید مدیران ارشد بهزیستی از مرکز به همراه مدیریت محترم جناب آقای اطهری و سرپرست موسسه خیریه نیکوکاران وحدت خانم نورورزی و هیئت مدیره موسسه خیریه نیکوکاران وحدت صورت گرفت.


گالری تصاویر