مسابقات فوتبال بین تیم مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری

مسابقات فوتبال بین تیم مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری

مسابقه فوتبال بین دو تیم توانخواهان از مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری در سالن ورزشی مجتمع با حضور عمو قناد برگزار شد.


مسابقه فوتبال بین دو تیم توانخواهان از مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری در سالن ورزشی مجتمع با حضور عمو قناد برگزار شد.

شادی سهم توانخواهان عزیز ماست.


گالری تصاویر