همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران کشور

همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران کشور
 01 مرداد 1398

جناب آقای سیاوش اطهری در همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران کشور که در هفته گرامیداشت بهزیستی برگزار گشت به عنوان خیر منتخب در استان تهران برگزیده شدند.


خداوند را بابت چنین موهبتی سپاسگزاریم.


گالری تصاویر