جشن میلاد

برگزاری جشن میلاد رسول اکرم (ص) ویژه معلولین مجتمع بهزیستی وحدت

 آذر 20، 1396