آخرین رویدادهای موسسه
برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی
مسابقات فوتبال بین تیم مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری مسابقات فوتبال بین تیم مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری
بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت بازدید مدیران محترم بهزیستی از مجتمع بهزیستی وحدت
اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی

نام بانک/شماره حسابها

  • شماره کارت بانک ملت شماره کارت بانک ملت 6104337878798964
  • شماره کارت بانک تجارت شماره کارت بانک تجارت 5859837000023354
  • شماره حساب پس انداز بانک تجارت شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062
  • شماره حساب جاری بانک تجارت شماره حساب جاری بانک تجارت 0115027948
  • شماره حساب جاری بانک ملی شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006
  • شماره حساب پس انداز ملت شماره حساب پس انداز ملت 3326104963
  • شماره حساب جاری بانک ملت شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380
  • شماره حساب ارزی بانک پارسیان شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009
  • شماره شبا بانک تجارت شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948