ملاقات حامیان با فرزندان

ملاقات حامیان با فرزندان

دستانی که کمک میکنند پاکتر از دستانی هستند که رو به آسمان دعا میکنند.
خیرین محترمی که خواهان حمایت از فرزندان نیازمند هستند و این عزیزان را زیر پوشش خود میگیرند با صلاحدید موسسه و تعیین وقت قبلی میتوانند با فرزند خود ملاقات داشته باشند.


پهلوان واقعی کسی است که 
با دست مهربان یاریگر خویش,قلبها را فتح می کند!!!
بیایید از چشمه های زلال احساس وامی سنگین بگیریم!!
چرا که اگر حس رویش باشد
حتی در کویر خشک هم میتوان جوانه کرد!!!
خدایا به من نعمتی عطا فرما
تا دستانی را که ,در پی نیازی به سویم دراز میشود و از من یاری می خواهد را به خواری پس نزنم!!!!