موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

برگزاری جلسه مشاوره با والدین معلولین پسر مجتمع بهزیستی وحدت

تاریخ انتشار: 2016-10-31 17:52:33

گفتگوی مشاوره ای با خانواده ها دعوت نمودند . که در خصوص راهنمایی خانواده ها در جهت آگاه سازی آنان برای خطرات احتمالی که ممکن است بچه ها با آن مواجه شوند یا در زمینه ی بلوغ آنان ، رفتار ، احساسات ، عملکرد ، عکس العمل جامعه در برابر حضور فرزندان آنان در اجتماع ...

برگزاری جلسه مشاوره با والدین معلولین پسر مجتمع بهزیستی وحدت

مدیریت مجتمع بهزیستی وحدت و موسسه خیریه نیکوکاران وحدت جهت آگاه سازی و حل مسائل و مشکلات خانواده های معلولین پسر مجتمع و پاسخ به سوال هایی که برای بسیاری از آنان مطرح می باشد . برنامه ای تدارک دیدند تا با حضور آقای دکتر ملکی به عنوان مشاور ، خانواده ها در رابطه با عواطف ، رفتارها ، عملکرد ، میزان یادگیری ، چگونگی رفتار با فرزندانشان آگاهی بیشتری را کسب نمایند .

در ابتدا پس از سخنرانی کوتاهی که مدیریت مجتمع با والدین آنان در رابطه با آگاه سازی خانواده ها در خصوص آموزش مهارتها و حرفه هایی که مربیان مجتمع به معلولین آموزش پذیر می دهند و همچنین خدماتی که مجتمع برای آنان در نظر می گیرد از آقای دکتر جهت گفتگوی مشاوره ای با خانواده ها دعوت نمودند . که در خصوص راهنمایی خانواده ها در جهت آگاه سازی آنان برای خطرات احتمالی که ممکن است بچه ها با آن مواجه شوند یا در زمینه ی بلوغ آنان ، رفتار ، احساسات ، عملکرد ، عکس العمل جامعه در برابر حضور فرزندان آنان در اجتماع ، استقلال آنان در انجام کارهای شخصی و همچنین انجام کار جهت درآمدزایی (ویژه ی معلولینی که توانایی کارکردن را دارند ) رفتار خانواده ها با آنان در شرایط مختلف که باید عاری از هرگونه خشونت و تحقیر باشد تا اعتماد به نفس این عزیزان ازبین نرود گفتگو نمودند .

خانواده های معلولین نیز از برگزاری این برنامه استقبال نمودند ، زیرا برگزاری این برنامه در جهت بهبود روند زندگی این عزیزان تاثیر بسزایی دارد .

به امید آنکه بتوانیم قدمهای موثری در این زمینه برداریم

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018