موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

همایش ملی نشان مسولیت اجتماعی ایران

تاریخ انتشار: 2016-11-17 16:15:33

همایش ملی مسولیت اجتماعی ( (با شعار هوای هم رو داشته باشیم، مسولانه زندگی گنیم))

همایش مسولیت اجتماعی

نخستین  همایش مسولیت اجتماعی کشور با حضور محترم رئیس جمهور،وزیر بهداشت، رئیس سازمان بهزیستی و جمعی از مسولین کشوری (( با شعار هوای هم رو داشته باشیم، مسولانه زندگی کنیم)) در روز دوشنبه 95/8/24 در سالن سران اجلاس برگزار گردید. جناب آقای سیاوش اطهری مدیر عامل موسسه خیریه و مجتمع بهزیستی وحدت در این همایش به عنوان خیر نمونه حضور داشتند. لذا بدین وسیله موسسه خیریه وحدت از زحمات ارزنده جناب آقای اطهری در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه موسسه سپاس و قدردانی می نماید.

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018