بر آورده شدن آرزوها

بر آورده شدن آرزوها

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن .


چشمانت را به نگاه من بسپار ،

مهربان من،

تا هر چه غم در آنرا ،ویران سازم
قلبت را،
قلب زخم خورده ات را،به من بسپار
تا با کیمیای عشق 
التیام بخشم آنرا
هر چقدر هم که زخمهایش عمیق باشد
تو خوبی و لایق خوشبختی،
پس،
لحظاتت را به من بسپار 
تا آشنایت کنم با طعم شیرین خوشبختی...


گالری تصاویر