جراحی چشم توانخواه عزیزمان به همت خیر محترم

جراحی چشم توانخواه عزیزمان به همت خیر محترم
 29 آبان 1397

جراحی چشم توانخواه عزیز که در معرض نابینا شدن بودند توسط خیر محترم مجتمع بهزیستی وحدت .


پسرم چشمهایت را باز کن مهربانی هنوز جاریست.   التماس دعا


گالری تصاویر