موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

پروژه توسعه موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

تاریخ انتشار: 2016-10-01 15:13:18

اهداء یک قطعه زمین به موسسه خیریه نیکوکاران وحدت به منظور ساخت بنای امور خیریه

خیــــــــــرین محتــــــــــــرم

در راستای اهداف موسسه و استعانت و یاری خداوند متعال, قطعه زمینی به منظور ساخت بنای امور خیریه توسط فردی از نیکوکاران بطور رایگان به موسسه واگذار شده است.

پروژه توسعه موسسه خیریه نیکوکاران وحدت با حمایت خیرین و نیکوکاران موسسه رو به اتمام می باشد لذا جهت پایان ساخت بنای مذکور نیازمند یاری و حمایت شما نیکوکاران گرامی می باشیم .

از کلیه خیرین گرامی دعوت بعمل می آید:

که در حدود امکانات و توانایی های خود ( نقدی - غیر نقدی ) موسسه را در ساخت این مهم یاری و مورد لطف و عنایت خویش قرار دهند که قطعا" رضایت خداوند را به همراه خواهد داشت.

خیـــــریـــــن گـــــرامـــــی:

شما هم می توانید در حد امکانات خود در ساخت مرکز آموزشی نیازمندان موسسه خیریه نیکوکاران وحدت شرکت نموده و نام خود را برای همیشه در لوح زرین بنای یادبود ثبت و ماندگار نمایید.

اقـــــــــــلام مـــــــــــورد نیـــاز:

1- وسایل ملزومات اداری ( کامپیوتر - پرینتر - فکس - پارتیشن و ... )

2- میز و صندلی اداری

جهــــت کســـب اطلاعـــات بیشتـــر و بــــــازدید از محــــل پـــــــروژه می توانیـــد بــــا تلفنهـــــــای موسســـــه تمــــــــاس حـــــــاصــــل فرمائـــیــــد.

77490454 - 77490718 - 77492429 - 09104567018

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018