واحد حمایتی

واحد حمایتی
 19 آذر 1396

سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پر عاطفه خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند .


واحد حمایتی شامل پرونده های بیماران خاص˛ سالمندان˛ زنان سرپرست خانوار˛ زنان بی سرپرست و بد سرپرست˛ ایتام˛ دانش آموزان˛ دانشجویان و غیره می باشد که طی بررسی و تشخیص و ارزیابی واحد مددکاری و مدیریت مرکز مطابق قوانین موسسه پرونده تشکیل می گردد و بر اساس وضعیت مالی خانواده از خدمات مرکز در زمینه های مختلف بهره مند می گردد.


گالری تصاویر