کد100

تاج گل یک طبقه

18 آذر 1396 

کد207

تاج گل دو طبقه

18 آذر 1396 

کد 200

تاج گل دو طبقه

18 آذر 1396 

نحوه تحویل قلک و جمع آوری نذورات

مراجعه حضوری به موسسه و تحویل نذورات به واحد مشارکتها

تماس تلفنی با واحد مشارکتهای موسسه و مراجعه پرسنل به درب منزل یا محل کار خیر طی هماهنگی و وقت قبلی تعیین شده از سوی خیر , خواهشمند است در صورت مراجعه پرسنل در صورت ارائه کارت شناسایی نذورات به پرسنل تحویل داده شود.

13 آذر 1396 

ذبح گوسفند قربانی و عقیقه

عقیقه کردن برای حفظ فرزند از بلاها از مستحبات مؤکّد است و کسانی که قدرت مالی دارند مستحب است روز هفتم تولد نوزاد خود عقیقه کنند و اگر روز هفتم تأخیر افتاد ساقط نمی شود ، بلکه هر وقت فراهم شد میتوانند عقیقه کنند و اگر برای فرزند عقیقه نکردند مستحب است خودش هر زمانی قدرت پیدا کرد تا آخر عمر آن را انجام دهد . در ضمن پرداخت صدقه به فقرا به جای عقیقه کفایت نمی کند .

13 آذر 1396 

کمکهای غیر نقدی

نحوه دریافت هدایای غیر نقدی خیرین محترم

12 آذر 1396 

کمکهای نقدی

واریز وجوهات نقدی به حسابهای موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

12 آذر 1396 

205

تاج گل دو طبقه

12 آذر 1396 

کد204

تاج گل دو طبقه

12 آذر 1396 

203

تاج گل دو طبقه

12 آذر 1396