موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

تولد دانش آموزان کلاس زبان

روز پنجشنبه لغایت 94/6/12

تولد مهربانی

تو را سپاس باید گفت : تو را که دلی به پاکی شبنم داری , تو را که به نگاه های معصومانه کودکان محروم می اندیشی . باید نگریست , باید با دقت به مهربانی اینان نگریست , کدام زبان می تواند این همه عاطفه را سپاس گوید ؟ به نیکی می اندیشم , به آنچه در لبخند مهربان این مردم موج می زند , به روح پاک مردان و زنانی که شادی های خود را نثار دیگران می کنند به صف مشتاقان نیکوکاری ... ای خدای نیکوکاران , هزاران آفرین بر خلقت تو , چه نیکو از روح خویش در پیکراینان دمیده ای چه سزاوار در دامان مهربانی خود اینان را پرورانده ای تورا سپاس ای خدای نیکوکاران روز پنجشنبه لغایت 94/6/12 یکی از استادان گرامی خیریه که به صورت افتخاری به دانش آموزان تحت پوشش خیریه تدریس زبان انگلیسی را انجام می دهد , به مناسبت تولد سه نفر از دانش آموزان حاضر در کلاس آنان را با خرید کیک تولد غافگیر نمودند .

 

فرزندم تولدت را فراموش نکردم

به شما می اندیشم , به شما که به یاری نیازمندان می شتابید . به شما که سبد سبد محبت را از باغ همیشه سبز باور خود به ارمغان می آورید . به شما می اندیشم به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ هایتان جاری است . تورا می گویم ای نیکوکار , تورا که صمیمانه خوشی هایت را به سفره محرومان میریزی . دستان نیازمند هر شب برایت به دعا بلند خواهد شد و چشم های کودکان بی بضاعت این مهربانی را هرگز فراموش نخواهد کرد .

جشن تولد دو نفر از دانش آموزان تحت پوشش موسسه در کلاس زبان انگلیسی توسط استاد محترم زبان که به صورت افتخاری به دانش آموزان زیر 14 سال تحت پوشش خیریه تدریس زبان انگلیسی را انجام می دهد , روز پنجشنبه مورخ 1394/10/24 برگزار گردید .

 

                                                                                                                                  با آرزوی بهترین ها برای عزیزانمان

     

 

امروز پنجشنبه مورخ 1395/3/13

جشن تولد امیر حسین 12 ساله در کلاس زبان توسط استاد عزیز با اهدای کارت هدیه 300/000 ریالی با شور و نشاط خاصی برگزار گردید .

 

معلم مهربانم از این که سالروزم را فراموش نکردی از تو  سپاسگزارم

امروز پنجــــشنبه مورخ 1395/2/9

جشـــــن تولـــد 3 نفـــر از دانش آمـــوزان کلاس زبـــان توســـط معلم گرانقـــدر زبان انگلیسی با اهدای کارتهـــای هدیـــه 300/000 ریالـــی به هـــر فرزند و با شـــــورو نشاط فراوان کودکان برگزار گردیــــــد .

 

برگزاری جشن تولد 4 نفر از عزیزان  موسسه

امروز پنجشنبه مورخ 1394/11/15

کلاس زبان فرزندان تحت پوشش موسسه

برگزاری جشن تولد 4 نفر از عزیزان ( مددجویان تحت پوشش ) توسط اســــتاد عزیز و گرانــــقدر زبان با اهـــــدای جوایــــز کارتــــــهای هدیـــــه 300/000 ریالـــی به هـــر فرزند که این جشن با شـــور و اشــــتیاق فراوان میان اســــتاد عزیز و بچـــه های کلاس زبان برگزار گــــردیده شـــد .

                              ( اســــــــــتاد مهــــــربان متشکــــــریم )

 

 

جشن تولد فرزندان تحت پوشش موسسه

میگویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است
اما برای ما روز میلاد عزیزانمان سر آغاز فصلی دگر از زندگیست

فرزندان عزیز موسسه تولدتان مبارک

با تشکر و سپاس فراوان از اساتید زبان موسسه که روز پنجشنبه مورخ 95/5/14 جشن تولد دیگری برای فرزندان تحت پوشش در موسسه را فراهم آوردند .

در این جشن تولد با اهداء جوایز غیر نقدی و نقدی به مبلغ 2/100/000 به 8 نفر از فرزندان تحت پوشش به همراه کیک تولد ، فضایی مملو از شادی و نشاط برای فرزندانمان در دو کلاس زبان انگلیسی فراهم شد .

ما بسیار خرسندیم که فرشته های زمینی می کوشند تا لحظات شادی را برای کودکانی که زندگانی سختی را می گذرانند فراهم آورند .

             

                              با تشکر از اساتید محترم زبان انگلیسی موسسه

        

روز پنج شنبه مورخ 21 بهمن 1395

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت .روزی که هر انسان برای هر انسان برادری است . روزی که دیگر درهای خانه هایشان را نمی بندند و قفل افسانه ای است و قلب برای زندگی بس است.

تولدی به یاد ماندنی در روز پنج شنبه برای5 نفر از دانش آموزان کلاس زبان موسسه خیریه نیکوکاران وحدت با همیاری استاد کلاس زبان این مجموعه که به صورت افتخاری به دانش آموزان تحت پوشش  خیریه تدریس میکنند برگزار شد.

فرشته ها همیشه بال ندارند گاهی روی زمین هستند و کنار ما زندگی میکنند. باشد که روزی ما هم فرشته گونه به یاری نیازمندان بشتابیم.

(به دلیل عدم تمایل والدین دانش آموزان از گذاشتن عکس به طور واضح معذوریم.)

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت 

تولد دانش آموزان کلاس زبان بهمن 1395

تولد دانش آموزان کلاس زبان بهمن 1395

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018