موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

برنامه اردوی تفریحی به باغ پرندگان

روز چهارشنبه مورخ 1395/6/17 برنامه ی ارودی تفریحی به باغ پرندگان ویژه ی کودکان تحت پوشش موسسه فراهم گردید .
 که مددکاران و پرسنل موسسه آنان را همراهی نمودند .

این گردش تفریحی از ساعت 9 صبح لغایت 1 ظهر ادامه داشت ، کودکان پس از بازی و شیطنت های فراوان احساس خستگی داشتند به همین منظور تصمیمی گرفته شد تا داخل رستوران این پارک با صرف خوراکی به استراحت بپردازند و پس از آن مجدداً به سوی قفس پرندگان روانه شدند تا از لحظات پایانی این گردش تفریحی لذت ببرند . پس از پیمودن یک راهپیمایی کوتاه کودکان را به سرویس مخصوص موسسه رساندیم تا آنان را در محل موسسه به خانواده هایشان تحویل دهیم .

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018