موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد شش ماه اول سال 95 واحد مددکاری

آمار وجوه پرداختی و خدمات ارائه شده شش ماه اول سال 95 ، به مددجویان تحت پوشش توسط موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

آمار خواروبار تحویلی به مددجویان تحت پوشش موسسه

ردیف

گوشت

غذای نذری

میوه

کمک موردی

1

218 کیلو

 1287 پرس

750 کیلو

168 مورد

2

 124 نفر

240 نفر

129نفر

----

 


کمکهای غیر نقدی


1_ تحویل یک دستگاه کامپیوتر به مددجوی تحت پوشش موسسه .

2 _ تحویل یک دستگاه بخاری به مددجوی تحت پوشش موسسه .

3 _ توزیع 2140 پرس غذای نذری در ایّام ماه محرم .

4 _ توزیع 95 کیلو میوه سیب مورخ 1395/7/6

5 _ توزیع 43 کیلو میوه سیب مورخ 1395/7/19

6 _ توزیع 160 کیلو میوه سیب مورخ 1395/7/29

 


کمکهای نقدی


جمع کل مستمری ماهیانه به مددجویان تحت پوشش توسط موسسه

ردیف

مبلغ بریال

1

عدد : 115/877/000   حروف : یکصد و پانزده میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار ریال

 

جمع کل وجوه پرداختی به فرزندان تحت پوشش توسط موسسه

ردیف

مبلغ بریال

1

عدد : 141/350/000  حروف : یکصد و چهل و یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال

 

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت از سال 1384 به صورت ماهیانه مبلغی برای 65 نفر از نیازمندان یکی از روستاهای اطراف استان مرکزی پرداخت می نماید که جمع این مبلغ پرداختی در شش ماه اول سال 1395 به شرح ذیل می باشد :

 

ردیف

مبلغ بریال

1

عدد : 448/000/000  حروف : چهارصدو چهل و هشت میلیون ریال

 

وجوه پرداختی به صورت موردی جهت تامین نیازهای مددجویان :

1 _ تحویل مبلغ 3/000/000 ریال به مددجوی تحت پوشش موسسه جهت تهیه دارو و هزینه ویزیت پزشک .

2 _ واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب بیمار مبتلا به سرطان خون .

3 _ تحویل مبلغ 2/000/000 ریال به مددجوی تحت پوشش موسسه جهت تهیه داروی فرزند .

4 _ تحویل مبلغ 3/000/000 ریال به مددجوی تحت پوشش جهت کمک هزینه اجاره بهای منزل .

5 _ تحویل مبلغ 600/000 ریال به یک نفر از فرزندان تحت پوشش موسسه جهت تهیه پوشاک مدرسه .

6 _ تحویل مبلغ 2/000/000 ریال به مددجوی تحت پوشش موسسه جهت آزمایشات و تهیّه دارو .

7 _ تحویل مبلغ 600/000 ریال به مددجوی تحت پوشش موسسه جهت پرداخت قبض برق .

8 _ تحویل مبلغ 1/280/000 ریال به مددجوی تحت پوشش موسسه جهت تهیّه کتاب درسی فرزندان .

9 _ تحویل مبلغ 3/500/000 ریال به مددجوی تحت پوشش موسسه جهت کلاسهای تابستانی فرزندان .

10 _ تحویل مبلغ 1/000/000 ریال به مددجوی تحت پوشش جهت کمک هزینه اجاره بهای مهر ماه 1395 .


جمع کل مبلغ : 16/980/000 ریال


 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018