موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

کلاس های آموزشی مجتمع بهزیستی وحدت

از سال 1386  موسسه  خیریه نیکوکاران  وحدت مدیریت مجتمع بهزیستی وحدت واقع در خیابان جشنواره تهرانپارس را به عهده دارد.   

در این مجتمع تعداد 4000 خانوار دارای فرزند معلول و 140 نفر معلول ذهنی ، جسمی در ده کلاس آموزشی به حرفه آموزی مشغول به کار هستند .

کلاس های آموزشی عبارتند از :

. قالی بافی

.معرق کاری

.خیاطی

.شمع سازی

.جعبه کادو سازی

.نقاشی

.حصیر بافی

.جواهرات بدلی

.چرم سازی

.باغبانی

.نجاری

در واحد توانبخشی مجتمع بهزیستی وحدت که 4000 خانوار دارای فرزند معلول سرپرستی می شوند کلیه امور مربوط به زندگی روزمره توسط 20 نفر کارشناس و کارشناس ارشد رسیدگی و پیگیری می شود .

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018