موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

کلاس آموزش خیاطی

نمونه کارهای خیاطی مجتمع وحدت

نمونه کارهای خیاطی مجتمع وحدت

هنر ظریف خیاطی از دیرباز در ایران به عنوان یک هنر اصیل همیشه مورد توجه بوده است.

تنوع طرحها و رنگها و مدلها در مناطق ایران  نیز گویای این مطلب است فراگیری این فن نه تنها گامی ملی در جهت خودکفایی است بلکه هنری است که زندگی فردی را هم آراسته می نماید.

در کلاس آموزش خیاطی مجتمع  بهزیستی وحدت تعداد  25 کاراموز  هم به وسیله چرخ خیاطی و هم با استفاده از دست به خیاطی مشغول هستند.

فعالیت آنها در زمینه دوخت :

چادر نماز و مقنعه

دستمال گردگیری

رو بالشتی

سرویس دم کنی

دستگیره آشپزخانه

رو کابینتی و ............ میباشد.

روند کار به این صورت است که ابتدا مربی مربوطه پارچه ها را طبق الگو برش میدهد و کارآموزان قسمت های برش داده شده را به وسیله چرخ خیاطی به هم میدوزند اما بعضی از قسمت های کار بسته به سطح معلولیت کارآموز به وسیله دست دوخته میشود .

در آخر بعد از مرحله اتو کشی کارها بسته بندی و آماده ی ورود به بازار میشوند.

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018