موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

ویژگیهای موسسه

خدایی که انسان را آفرید او را اهل کرامت خواست. آفریده ای که پیشه اش مهربانی است و دلی در او قرار داد لبریز از عشق و عاطفه

 

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت همواره سعی در ارائه خدمات بهینه به مددجویان کرده است بنابراین از ویژگیهای این موسسه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 

1- رعایت اصل شفافیت در هزینه کرد کمک های نقدی و غیر نقدی نیکوکاران

2- اهداء کمکهای غیر نقدی و هدایای خیرین با حضور خود نیکوکار در موسسه به مددجویان

3- نیکوکاران عزیز می توانند در پنجم هر ماه به خیریه مراجعه کنند و از روند کمک رسانی به مددجویان اطلاع یابند.

4- فراهم نمودن زمینه های صحیح کمک رسانی به نیازمندان واقعی با شناسایی و ایجاد تیمهای تحقیق در ارتباط با نیازمندان در بخشهای مختلف

5- هزینه کردن کمک های نقدی و غیر نقدی با مشورت و در جهت تمایل نیکوکاران محترم

6- کمک رسانی به مددجویان در جهت ایجاد شرایط استقلال مادی و اجتماعی آنها

 

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018