موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

توزیع خوارو بار اسفند 95

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد . وقتی دستی را به یاری میگیری بدان دست دیگرت در دست خداست.

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت مطابق سال های قبل با کمک شما همیاران عزیز اقدام به تهیه و توزیع خوار و بار (گوشت و برنج و پوشاک ) برای نیازمندان تحت پوشش موسسه نموده است .

خدا را شاکریم که توفیقی نصیبمان شد و واسطه ای شدیم میان شما و بندگان نیازمندش شاید کمی بتوانیم خاطرشان را آسوده و بار روی دوششان را کم کنیم.

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

#همیشه_حامی_همیشه_مهربان

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018