موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

اهدا ویلچر به معلولین تحت پوشش

ویلچر خردسال cp و نوجوان

ویلچر خردسال cp و نوجوان

با هم و در کنار هم بی فکر معلولین ومحرومین سر بر بالین آسایش نگذاریم و برای نشاندن گل لبخند بر لبان همه ی نیازمندان منتظر، لحظه ای غفلت نکنیم .

طبق درخواست ها و اسنادی که از سوی مددکاران موسسه از سازمان بهزیستی استان تهران انجام داده بودند تعداد 15 دستگاه ویلچر (یک دستگاه ویلچر خردسال ، 3 دستگاه ویلچر نوجوان ، 11 دستگاه ویلچر بزرگسال ) به موسسه اعطا شد و تحویل مددجویان تحت پوشش قرار گرفت.

سپاس از مددکارانی که با تلاش و پیگیریشان موجب شادی و رضایت مدد جویان و معلولین نیازمند شدند.

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

ویلچر بزرگسال ،خردسال ، نوجوان

ویلچر بزرگسال ،خردسال ، نوجوان

ویلچر

ویلچر

ویلچر

ویلچر

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018