موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد واحد توانبخشی و توانخواهان سال 95

عملکرد واحد توانبخشی

عملکرد واحد توانبخشی

 

آمار كل توانخواهان كارآموزان مجتمع بهزيستي وحدت سال  1395  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

كارآموزان فني و حرفه اي

تعداد كارآموزان

86  نفر

تعداد ارزشياب

44  نفر

جمع كل :  130  نفر                                                     

 

آمار كارآموزان به تفكيك نوع معلوليت

 

 

ذهني

117

ذهني - جسمي

13

 

    همكاران آموزش

 

 

تعداد مربي

7  نفر

مدير فني امور اداري ارزشياب حرفه اي - كاردرمان

5  نفر

ساير ( راننده ، آشپز ، نگهبان ، انبادار ،تلفنچي و ... )

12  نفر

همياران افتخاري ( مدرس : نقاشي ، كامپيوتر ، ورزش ، قرآن )

4  نفر

 

 

 

آمار كارآموزان داراي  بيماريهاي خاص

 

 

بيماران ديابتي

2 نفر

بيماران صرع

12 نفر

بيماران PKU

2 نفر

بيماري قلبي

2 نفر

سندرم داون

14 نفر

 

آمار خانواده هاي دو معلوله به بالا

 

خانواده دو معلوله

9 مورد

 

 

تعداد كارآموزان در مسيرهاي مختلف كه از سرويس استفاده مي نمايند

 

مسير امام حسين

15 نفر

مسير ميدان خراسان پيروزي

18 نفر

مسير سه راه آذري

19 نفر

مسير الغدير

27 نفر

مسير بدون سرويس 

51 نفر

 

برگزاري جشن و كلاسهاي تفريحي و هنري

 

ورزش كارآموزان

هفته اي يك جلسه سه شنبه ها از ساعت 30/10 تا 12

برگزاري كلاس نقاشي

هفته اي دو جلسه دوشنبه ها از ساعت 30/10 تا 14

آموزش مهارتهاي زندگي

هفته اي يك جلسه و پيگير اجراي آن در طول هفته

برگزاري كلاس كامپيوتر

هفته اي دو جلسه چهار شنبه ها از ساعت 30/8 تا 12

برگزاري كلاس قرآن

هفته اي دو جلسه يكشنبه و سه شنبه ها از ساعت 30/10 تا 12

 

 

مراسم افطاري  در ماه مبارك رمضان

 

مورخ 27/3/95 ( نوبت اول )

دعوت از 100 نفر از توانخواهان به همراه خانواده

مورخ 3/4/95 ( نوبت دوم )

دعوت از 150 نفر از توانخواهان به همراه خانواده

مورخ 10/4/95 ( نوبت سوم )

دعوت از 150 نفر از توانخواهان به همراه خانواده

 

 

آمار گوشت تحويلي به كارآموزان نيازمند

 

 

مقدار

ارزش ريالي

45  كيلوگرم

15.750.000 ريال

 

تحويل پوشاك نوروز1396 به كارآموزان

 

تعداد

شامل

130 بسته

بلوز ، شلوار ، كفش ، شكلات ، شيريني

 

 

واحد مددكاري توانخواهان آموزشي

 

رئوس عملكرد واحد  كارآموزان فني و حرفه اي مركز در سال 1395

 تعداد كلاس هاي آموزشي : 8 كلاس شامل ( نجاري ، خياطي ، قاليبافي ، معرق چوب ، شمع سازي ، جعبه سازي ،  زيور آلات ،  حصيربافي )

 

چكيده فعاليتهاي اين واحد به شرح زير مي باشد :

 

 • تفكيك غذاي كارآموزان كه داراي بيماري خاص هستند از سايرين
 • اختصاص يك ساعت درسي به منظور آموزش مهارت هاي زندگي
 • نظارت كامل بر رفتار توانخواهان در كلاسهاي درس ، استراحت و سالن غذاخوري
 • مكاتبات روزمره با خانواده ي توانخواهان در امور آموزش ، رفتاري و مراقبت هاي ويژه
 • بحث و تبادل نظر با مربيان پيرامون امور آموزشي و ارزيابي مربوط به هركلاس
 • حضور و غياب توانخواهان هر روز در ساعت 9 صبح و تماس با منزل كارآموزان غايب
 • تصميم گيري در مورد ترخيص و آموزش توانخواهان در هيأت سه نفره
 • خريد مواد اوليه مورد نياز كلاسها با همكاري مربي مربوطه و ماموريت خريد آنها
 • برگزاري كلاس قرآن و نقاشي و كامپيوتر ، ورزش براي كارآموزان در طول هفته
 • دعوت از كارآموزان به همراه خانواده آنها جهت حضور در جشن ميلاد با سعادت امام حسن مجتبي (ع) 95/4/3 و اهداء تشويق نامه به 20 نفر از كارآموزان نمونه
 • تعطيلات تابستاني كارآموزان نوبت اول از 95/4/20 الي 95/4/24  به مدت پنج روز
 • تعطيلات تابستاني كارآموزان نوبت دوم از 95/6/27 الي 95/7/2 به مدت هفت روز
 • خوش آمد گويي به كارآموزان سوم مهرماه با گل و شيريني بعد از تعطيلات تابستاني
 • تزئين و زيبا سازي كلاسهاي آموزشي و تقدير از مربيان مركز
 • برگزاري جشن براي كارآموزان در تاريخ هاي 95/1/24 ، 95/6/23 ، 95/9/16 ، 95/9/30 ، 95/10/18 ، 95/12/9 ، 95/12/25
 • برگزاري جلسه اولياء و مربيان با حضور مديريت و روانشاس مركز در مورخ 95/8/10 و 95/11/11
 • بازديد خانمها وثوقيان و گلستاني از مجتمع
 • ارجاع كارآموزان به روانشناس مركز جهت بررسي مشكلات آنها
 • ارجاع كارآموزان جهت مشاوره در روزهاي دوشنبه هر هفته
 • حضور كاردرمان در مركز و ارجاع كليه ي كارآموزان به كاردرمان
 • پيگيري وضعيت پنج نفر از كارآموزان به تشخيص كاردرمان مركز و ارجاع آنها به پزشك متخصص مربوطه   ( فيزيوتراپي ، پوست ، چشم ، ارتوپدي و ... )
 • ارجاع تعدادي از كارآموزان به چشم پزشكي جهت دريافت عينك
 • توزيع چند نوبت گوشت و غذا و ميوه در طول سال ميان كارآموزان نيازمند
 • ترخيص 33 كارآموز و پذيرش 34  نفر از كارآموزان در طي سال
 • تهيه و تحويل لباس عيد براي تمامي كارآموزان ( 130 نفر) كه شامل : بلوز ، شلوار ، كفش ، شكلات  ، شيريني مي باشد مورخ 95/12/25

  -    تشويق كارآموزان كه در طول سال موفق بوده اند و دادن كادو به آنها

 • بررسي و رفع نواقص موجود در پرونده هاي كارآموزان
 • تمديد و صدور كارت بهداشت مربيان و كمك آشپز مجتمع
 • جلسه سرپرست مركز در پايان سال مورخ 95/12/26 و برگزاري مراسم جهت تشكر از زحمات مربيان همراه بالوح و اهداء كادو به آنان

 

آمار كل توانخواهان مجتمع بهزيستي وحدت در سال 1395

 

تـوانبخشـي

مرد

2444 نفر

زن

1582 نفر

تعداد مستمري بگيران

1487 نفر

تعداد غير مستمربگيران

2539 نفر

جمع كل :   4026 نفر                                            بعد خانوار :   5889

 

آمار معلولين واحد توانبخشي به تفكيك نوع معلوليت

 

ذهني

952 نفر

جسمي حركتي

1335 نفر

نابينا

278 نفر

ناشنوا

727 نفر

سالمند

13 نفر

چند معلوليتي

721 نفر

آمار دانش آموزان و دانشجويان و سادات

 

تعداد سرپرست خانوار

953

آمار مستاجرين

1346

تعداد دانشجويان

120

تعداد سادات

152

آمار دانش آموزان

380

آمار ايتام

126

 

 

آمارمددجويان داراي  بيماريهاي خاص

 

ام اس MS

131

بيماران كليوي

15

بيماران سرطاني

13

بيماران PKU

29

بيمارن هموفيلي

7

بيماران ديابتي

31

هپاتيت

9

پيوند كليه

2

بيماري صرع

130

 

آمار خانواده هاي دو معلوله به بالا

 

خانواده دو معلوله

249

خانواده سه معلوله

25

خانواده چهار معلوله

7

 

آمار بازديد از منزل توانخواهان سال1395

 

فروردين ماه

226  مورد

مهرماه

400  مورد

ارديبهشت ماه

330 مورد

آبان ماه

400 مورد

خرداد ماه

265 مورد

آذر ماه

430 مورد

تير ماه

400  مورد

دي ماه

479  مورد

مرداد ماه

622  مورد

جمع كل

4000  مورد

 

شهريور ماه

450  مورد

 

 

آمار گوشت تحويلي به توانخواهان نيازمند از مجتمع بهزيستي وحدت سال 1395

 

 

ماه

مقدار (كيلو)

مبلغ (ريال )

فروردين

81

24.300.000

ارديبهشت

5/42

13.600.000

خرداد

203

60.900.000

تير

95

28.500.000

مرداد

36

10.800.000

شهريور

122

39.040.000

مهر

134

45.560.000

آبان

104

35.360.000

آذر

37

12.580.000

دي

5/6

2.400.000

بهمن

5/20

6.970.000

اسفند

4

1.040.000

جمع كل

5/885 كيلو

281.050.000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار مراسم افطاري ماه مبارك رمضان در مجتمع بهزيستي وحدت سال  1395

 

 

نوبت

تعداد نفرات

1

300 نفر

2

700 نفر

3

110 نفر

 

 

آمار غذاي تحويلي به توانخواهان نيازمند از مجتمع بهزيستي وحدت سال 1395

 

 

ماه

تعداد پرس

تعداد خانوار

فروردين

390

78

ارديبهشت

30

6

خرداد

60

12

تير

230

46

مرداد

150

30

شهريور

99

21

مهر

1936

388

آذر

109

106

جمع كل

3004 پرس

687  خانوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوازم التحرير تحويلي به دانش آموزان تحت پوشش  از مجتمع وحدت در  سال 95

 

 

تعداد دانش آموزان

ارزش ريالي

60   نفر

13.624.000 ريال

 

 

 

خواربار تحويلي به مددجويان توسط مجتمع وحدت در  سال 95

 

 

تعداد خانوار

ارزش ريالي

94

35.630.000 ريال

 

 

آمار پوشاك و مواد غذايي و ساير اقلام تحويلي به مددجويان نيازمند در سال1395

 

 

تعداد خانوار

مبلغ به ريال

2995 خانوار

294.353.000 ريال

 

آمار كمك هزينه داروئي  به توانخو.اهان

 

 

تعداد متقاضي

هزينه پرداخت شده

95 نفر

54.900.000 ريال

 

 

مبالغ پرداختي توسط حامي از خيريه نيكوكاران به خانواده هاي نيازمند

 

 

تعداد توانخواهان

ارزش ريالي

27 نفر

9.200.000 ريال

 

 

كمك هاي نقدي و غير نقدي  توسط خيريه نيكوكاران به خانواده هاي نيازمند  در سال 1395

 

تعداد توانخواهان

ارزش ريالي

15   نفر

13.785.000  ريال

 

 

 

 

باطري سمعك تحويلي به توانخواهان كم شنوا در سال 95

 

نوع باطري

تعداد

قيمت هر حلقه

مبلغ كل به ريال

باطري شماره 13

300

45000 ريال

13.500.000

باطري شماره 675

300

27000 ريال

8.100.000

باطري شماره 10

50

45000 ريال

2.250.000

جمع كل

650 حلقه

23.850.000  ريال

 

 

وسايل كمك توانبخشي تحويلي به توانخواهان از مجتمع بهزيستي وحدت در سال 95

 

ويلچر بزرگسال

26 دستگاه

ويلچر خردسال

2 دستگاه

تشك مواج

3 عدد

ويلچر برقي

1 عدد

ويلچر cp

3 دستگاه

عصاي مچي

17 جفت

دستگاه اكسيژن

2 دستگاه

پوشك بزرگسال

240  بسته

واكر

6 عدد

واكر چرخدار

2 عدد

تشكچه ويلچر

1 عدد

عصاي زيربغلي

7 جفت

تخت بيمارستاني

3 عدد

زيرانداز يكبار مصرف

16 عدد

توالت فرنگي

1 عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل پرداختي توسط مجتمع بهزيستي وحدت به توانخواهان در سال 1395

 

مبلغ به ريال

702.542.000 ريال

 

 

وسايل كمك توانبخشي تحويلي ازسازمان بهزيستي به مجتمع بهزيستي وحدت در سال 95

 

ويلچر بزرگسال

10 دستگاه

ويلچر cp

3 دستگاه

ويلچر خردسال

2 دستگاه

ويلچر برقي

3 دستگاه

ويلچر اور سايز

1 دستگاه

تشك مواج تخم مرغي

10 عدد

عصاي مچي

20 جفت

عصاي زيربغلي

4 جفت

واكر چرخدار

3 عدد

واكر تاشو ساده

2 عدد

واكر خردسال

4 عدد

 

                                                 آمار خدمات ارائه شده از طريق سازمان بهزيستي  در سال 95

 

نوع كمك

تعداد

مبلغ به ريال

هزينه درمان

140 مورد

570.180.000

اياب ذهاب

12 مورد

50.700.000

وديعه مسكن

2 مورد

40.000.000

كمك هزينه پرستاري

3 مورد

9.000.000

وسيله كمك توانبخشي

14 مورد

102.800.000

لوازم توانبخشي

23 مورد

114.800.000

هزينه ازدواج

1 مورد

10.000.000

هزينه تحصيلي

203 مورد

401.808.000

كاشت حلزون

5 مورد

150.000.000

شهريه دانشجويي

74 مورد

740.934.615

مناسب سازي خودرو

7 مورد

67.680.000

مناسب سازي مسكن

13 مورد

129.020.000

پروتز

4 مورد

53.000.000

لوازم بهداشتي

3 مورد

13.000.000

پوشك

25 مورد

60.350.000

تجهيزات توانبخشي

8 مورد

51.000.000

تقدير ورزشي

3 مورد

6.000.000

جمع كل :    2.570.272.615  ريال

 

جمع نبدي فعاليتهاي انجام شده در سال 1395

 

 1. پذيرش 948  مورد برگه ارزيابي توانخواهان از بهزيستي حميدرضا باقري
 2. پذيرش 112 پرونده توانبخشي از بهزيستي حميدرضا باقري و مراكز ديگر
 3. انتقال 56 پرونده توانبخشي به مراكز مربوط به محل سكونت
 4. اقدام جهت پلاك ويژه معلولين براي 184 نفر از توانخواهان واجد شرايط
 5. ارسال 29 مورد پرونده وام اشتغال به بهزيستي شهرستان تهران
 6. ارسال 29 مورد پرونده آماده سازي شغلي به بهزيستي شهرستان تهران
 7. ارسال مدارك دانشجويي در دو نوبت به بهزيستي شهرستان تهران و ثبت اطلاعات دانشجويان در سامانه دانشجويي
 8. خريداري باطري سمعك در دو نوبت براي توانخواهان كم شنوا از طريق مركز و توزيع آن
 9. معرفي توانخواهان واجدالشرايط به آموزشگاه زبان آثار و پايدار براي آموزش زبان انگليسي به صورت رايگان
 10.  معرفي توانخواهان به چشم پزشكي دكتر طلائي جهت معاينه چشم به صورت رايگان
 11.  دريافت 94 مورد فرم پلاك ويژه معلولين و تحويل آن به مددجويان
 12. دريافت 717 عدد كارت معلوليت از بهزيستي و تحويل آن به مددجويان
 13.  ارسال مدارك دانش آموزي جهت دريافت هزينه تحصيلي
 14. معرفي 14 نفر از توانخواهان پشت نوبت سمعك بهزيبستي شهرستان تهران و دريافت سمعك به صورت رايگان
 15.  ارسال 24 پرونده توانبخشي توانخواهاني كه در مركز نگهداري هستند به بهزيستي حر
 16.  معرفي توانخواهان به كلينيك مجتمع جهت استفاده از خدمات مشاوره به صورت رايگان
 17.  ارسال مدارك بيمه خويش فرمائي هر سه ماه يكبار به بهزيستي شهرستان تهران
 18.  ارسال مدارك كاشت حلزون براي 3 نفر از توانخواهان به بهزيستي شهرستان تهران
 19.  انتقال 26 پرونده عدم دسترسي و 74 مورد پرونده فوت به بهزيستي شهرستان تهران بنا به دستور كارشناس مربوطه
 20.  معرفي توانخواهان جهت فيزيوتراپي كيان به صورت رايگان هر ماه 2 نفر
 21. ارسال 11 مورد اعتراض كميسيوني به بهزيستي شهرستان تهران
 22. دعوت از 25 نفر از توانخواهان جهت برنامه تفريحي – گردشي پارك پليس به همراه مددكار از طريق مجتمع
 23. برپايي بازارچه خيريه جهت فروش محصولات توانخواهان در مجتمع
 24. برگزاري جشن براي كودكان 4-9 سال به همراه جوايز در مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018