موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عضویت در خانه خیرین ایران

عضویت در خانه خیرین ایران

خانه خیرین ایران دارای مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی کشور است .

خانه خیرین ایران خانه ای است برای هم اندیشی اهل خیر و موسسات نیکوکاری , این مکان با حضور نمایندگان موسسات خیریه تشکیل می شود و در حقیقت نماینده و مدافع موسسات خیریه می باشد .

هر موسسه خیریه ای که با اخذ مجوز از یکی از دستگاه های متولی مجوز فعالیت دریافت کرده باشد می تواند به عنوان عضو به خانه خیرین ایران بپیوندد که بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت با دارا بودن مجوز فعالیت از نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی کشور عضو این نهاد مقدس شده است .

بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت در ردیف اول لیست موسسات تهران در خانه خیرین ایران قرار دارد .

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018