موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

وجوهات نقدی

ˊمثل آنانکه در راه خداوند انفاق می کنند ˏمثل دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد دو چندان می کند و خدا گشاده دست و تواناست.

( ترجمه آیه 261 سوره بقره)

خیرین و نیکوکاران بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت می توانند در صورت تمایل به حمایت و پشتیبانی مددجویان این موسسه وجوهات نقدی خود را  از طریق واریز به یکی از شماره حسابهای موسسه بشرح ذیل یا سامانه پرداخت آنلاین ( شرکت به پرداخت ملت ) اقدام نمایند.

کارت بانک ملت ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت )  6104337878798964

کارت بانک تجارت ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت)  5859837000023354

حساب پس انداز بانک تجارت ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت) 0148838062

حساب جاری بانک تجارت ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت) 0115027948  

حساب جاری بانک ملت ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت) 3122311380

حساب سیبا بانک ملی ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت) 0102919623006

حساب ارزی بانک پارسیان ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت) IR030540120881100003140009

 کارت بانک ملت ( به نام موسسه خیریه نیکوکاران ) 6104337878798964

همچنین خیرین موسسه می توانند وجوهات نقدی خود را بصورت حضوری به دفتر موسسه به آدرس نارمک, هفت حوض, ضلع شمالشرق میدان نبوت, کوچه سجاد, پلاک 6, واحد 3 مراجعه نمایند و یا از طریق هماهنگی با واحد مشارکتهای موسسه  مطابق زمان مشخص شده پرسنل موسسه به درب منزل یا محل کار مراجعه نموده  و با ارائه کارت شناسایی اقدام به جمع آوری و دریافت نذورات کنند.

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018