موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد سال 1393

 

آمار کل توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت در سال 1393

مرد

2263 نفر

زن

1795 نفر

تعداد مستمری بگیران

1502 نفر

تعداد غیر مستمری بگیران

2556 نفر

جمع کل : 4058 نفر

بعد خانوار : 6075

 

 

آمار معلولین واحد توانبخشی به تفکیک نوع معلولیت

ذهنی

1095

جسمی حرکتی

1289

نا بینا

291

نا شنوا

742

سالمند

22

چند معلولیتی

619

 

 

آمار دانش آموزان و دانشجویان , سادات و ...

تعداد سرپرست خانوار

970

آمار مستاجرین

1500

تعداد دانشجویان

90

تعداد سادات

168

آمار دانش آموزان

280

آمار ایتام

97

 

آمار مددجویان دارای بیماری های خاص

ام اس

118 نفر

بیماران کلیوی

21 نفر

بیماران سرطانی

4 نفر

بیماران PKU

30 نفر

بیماران هموفیلی

8 نفر

بیماران دیابتی

69 نفر

هپاتیت

8 نفر

پیوند کلیه

2 نفر

بیماری صرع

93 نفر

 

آمار خانواده های دو معلول به بالا

خانواده دو معلوله

216

خانواده سه معلوله

28

خانواده چهار معلوله

7

خانواده پنج معلوله

1

خانواده شش معلوله

1

 

مواد غذایی و سایر اقلام تحویلی به خانواده های نیازمند

تعداد خانوار

ارزش ریالی

2554 خانوار

269/385/000 ریال

 

آمار کمک هزینه داروئی به توانخواهان

تعداد متقاضی

هزینه پرداخت شده

50 نفر

16/080/000 ریال

 

وسایل کمک توانبخشی تحویلی به توانخواهان

ویلچر بزرگسال

6 دستگاه

واکر

9 عدد

عصای مچی

14 جفت

عصای زیر بغلی

4 عدد

تشک مواج

3 عدد

سمعک

1 عدد

تشکچه ویلچر

1 عدد

واکر چرخدار

1 عدد

بریس

1 عدد

پوشک بزرگسال

45 بسته

زیر انداز یکبار مصرف

30 بسته

تخت بیمارستان و تشکچه

1 عدد

 

 

باطری سمعک تحویلی به توانخواهان کم شنوا

نوع باطری

تعداد

باطری شماره B

200 حلقه

باطری شماره 675

200 حلقه

باطری شماره 10

200 حلقه

جمع کل

12/590/000

 

نوع باطری

تعداد

باطری شماره B

200 حلقه

باطری شماره 675

200 حلقه

باطری شماره 10

200 حلقه

جمع کل

12/820/000

 

جمع کل

860 حلقه

25/410/000

 

 

آمار مراسم افطاری ماه مبارک رمضان

ماه

تعداد نوبت

تعداد نفرات

تیر

5

1730 نفر

مرداد

1

200 نفر

 

وسایل کمک توانبخشی تحویلی به توانخواهان از سازمان بهزیستی

ویلچر برقی

1 دستگاه

ویلچر بزرگسال

26 دستگاه

ویلچر حمام

1 دستگاه

ویلچر خردسال

2 دستگاه

تشک ویلچر

7 عدد

تشک مواجی تخم مرغی

4 عدد

تشک مواجی حبابی با پمپ هوا

2 عدد

عصای مچی

2 جفت

 

آمار خدمات ارائه شده از طریق سازمان بهزیستی

نوع کمک

تعداد

مبلغ به ریال

جوائز ورزشی

2 مورد

8/000/000

وسیله کمک توانبخشی

34 مورد

158/726/000

ایاب ذهاب

13 مورد

64/700/000

ودیعه مسکن

1 مورد

23/990/000

هزینه معیشتی

8 مورد

33/000/000

هزینه درمان

44 مورد

17/595/000

هزینه ازدواج

5 مورد

50/000/000

شهریه دانشجویی

188 مورد

972/762/800

هزینه موردی

7 مورد

10/000/000

کمک هزینه شیر خشک

29 مورد

87/000/000

لوازم ضروری

2 مورد

18/000/000

کاشت حلزون

5 مورد

200/000/000

حق بیمه خویش فرمائی

19 مورد

81/074/462

 

جمع کل

1/883/203/262 ریال

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018