موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

ملاقات حامیان با فرزندان خیریه

ملاقات حامیان با فرزندان خیریه

ملاقات حامیان با فرزندان خیریه

ملاقات حامیان با فرزندان خیریه

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ می خواهد...

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است , وقتی دست افتاده ای را می گیری و لبخند را مهمان قلبش میکنی , و این چه زیباست , نازنین دستانت نورانی شده اند ...

میتوان مهربانی را در نگاه مهربان کودکی یافت که جز خندیدن حتی با بهانه ای اندک چیز دیگری در ذهنش نیست ...

 

ملاقات حامیان با فرزندان خیریه

ملاقات حامیان با فرزندان خیریه

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018