موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

نقاشی ها و دل نوشته های فرزندان تحت پوشش

نقاشی ها و دل نوشته های فرزندان تحت پوشش

چشمان عروسکم را می گیرم نمی خواهم مثل من ببیند و حسرت بکشد ,می ترسم بهانه گیر شود .

اشتیاق بسیاری از نیکوکاران ارجمند موسسه برای کسب اطلاعات و ارتباط بیشتر پیرامون فعالیت های فرزندان تحت پوشش,سبب شد تعدادی از نقاشی و دل نوشته های این عزیزان بر روی سایت موسسه قرار داده شود تا موسسه پاسخگوی ذره ای از محبتهای بیکران حامیان این عزیزان باشد.

هیچ رنگی در زندگی انسانی جز با رنگ شادمانی و شعف چهره های غمگینانه هم نوعان نیازمند را رنگ نمی بخشد .

مهدی بهر آبادی 6 ساله

مهدی بهر آبادی 6 ساله

فاطمه برغمدی 10 ساله

فاطمه برغمدی 10 ساله

مینا دهقانی

مینا دهقانی

احمدرضا میرزاپور 8 ساله

احمدرضا میرزاپور 8 ساله

کامران نبارند 7 ساله

کامران نبارند 7 ساله

زهرا نبارند

زهرا نبارند

مبین بهرآبادی 6 ساله

مبین بهرآبادی 6 ساله

مهشید کنعانی 8 ساله

مهشید کنعانی 8 ساله

امیر مهدی قانعی 8 ساله

امیر مهدی قانعی 8 ساله

فاطمه کوهی گل تپه

فاطمه کوهی گل تپه

محمد امین میرزا زاده منفرد 8 ساله

محمد امین میرزا زاده منفرد 8 ساله

سارا نبارند 12 ساله

سارا نبارند 12 ساله

مهدی کنعانی 11 ساله

مهدی کنعانی 11 ساله

هانیه نبارند 10 ساله

هانیه نبارند 10 ساله

مهدی کریمی خانقاه 9 ساله

مهدی کریمی خانقاه 9 ساله

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018