موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

تشکر و قدردانی

جذب حامی و پشتیبان

هزار کعبه گر از گل بنا توانی کرد / نه چون دلی است که از غم رها توانی کرد

 

حمد و سپاس فراوان پروردگار متعال را که سخاوت دستان سبزتان آشیانه تمامی پرندگان بی آشیانه است و مهربانی نگاهتان بهانه ای است برای پیمودن راهی که آغاز کرده ایم و انجام این آغاز ممکن نیست مگر با همیاری بی دریغ و خدا پسندانه شما عزیزان که یقینا با نیت خیرخواهانه و قرب الهی انجام می پذیرد و چه زیباست ایثار و بخششی که از اعماق وجود و به دور از هرگونه رنگ و ریا اینگونه جان می گیرد و باعث رضایت خداوند و شادی دلهای شکسته فراوانی می گردد . لذا به پاس زحمات صادقانه تشکر فراوان موسسه خیریه نیکوکاران وحدت را پذیرا باشید . به آن امید که همواره در تمامی مراحل زندگانی پیروز و سربلند روزگار بگذرانید .

 

 

سیاوش اطهری                

مدیر عامل موسسه خیریه نیکوکاران وحدت 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018