موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

معرفی واحد مددکاری

واحد مددکاری موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

سلام بر آنها که راه پیامبران و امامان خود را در عبور از دلها دیدند و با دستان مهربان و پر عاطفه خود بخشندگی پیشه کردند تا محبت دلها را بیشتر کنند و بر طراوت روزگار بیفزایند .

 

 واحد مددکاری موسسه خیریه نیکوکاران وحدت  در دو بخش حمایتی و توانبخشی از سال 1381 شروع بکار نموده است.

  1.   واحد توانبخشی شامل پرونده های معلولین اعم از معلولین ذهنی و جسمی می باشد که در واحد مربوطه خدمات مختلفی ارائه می گردد. پرونده های واحد توانبخشی از سوی سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی شهرستان تهران بر حسب موقعیت مکانی در حوزه شرق تهران به موسسه ارجاع داده می شود.

  2.   واحد حمایتی شامل پرونده های بیماران خاص˛ سالمندان˛ زنان سرپرست خانوار˛ زنان بی سرپرست و بد سرپرست˛ ایتام˛ دانش آموزان˛ دانشجویان و غیره می باشد که طی بررسی و تشخیص و ارزیابی واحد مددکاری و مدیریت مرکز مطابق قوانین موسسه پرونده تشکیل می گردد و بر اساس وضعیت مالی خانواده از خدمات مرکز در زمینه های مختلف بهره مند می گردد.

 

سرود ملّی مددکاری

سِپاس و سِتایِش به یَزدانِ پاک ، که پاک آفرید آدَمی را زِ خاک

خدایم به توفیق خود یار کرد به افتادِگانَم مَدَدکار کرد

نُخست عَهد کردم زِ پیمان خویش نگردم ، بگردم چو از جانِ خویش

سِپُردَند راز دلی چون به مَن ، بِمانَد به دل تا به جان و به تن

چو دیدم یک افتاده ای بی تمیز نَگیرَم دو دَستش ، بِگویَم که خیز

بگَشتم زِ ایمان وَز شور خویش ، سِزاوارِ تَمکین مَنشور خویش

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018