موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد سال 1392

عملکرد سال 1392 مجتمع بهزیستی وحدت

آمار کل توانخواهان واحد توانبخشی مجتمع بهزیستی وحدت

زن

1684 نفر

مرد

2345 نفر

تعداد مستمری بگیران

1245 نفر

تعداد غیر مستمری بگیران

2784 نفر

جمع کل : 4029 نفر

بعد خانوار : 5908

 

آمار معلولین واحد توانبخشی به تفکیک نوع معلولیت

ذهنی

1204

جسمی حرکتی

1231

نابینا

297

نا شنوا

735

سالمند

77

چند معلولیتی

487

 

آمار دانش آموزان و دانشجویان و سادات

تعداد دانشجویان

90

تعداد سادات

148

آمار دانش آموزان

237

آمار ایتام

106

 

آمار مددجویان دارای بیماریهای خاص

ام اس MS

98 نفر

بیماران کلیوی

11 نفر

بیماران سرطانی

12 نفر

بیماران PKU

29 نفر

بیماران هموفیلی

4 نفر

بیماران دیابتی

55 نفر

هپاتیت

9 نفر

پیوند کلیه

3 نفر

بیماری صرع

84 نفر

 

آمار خانواده های دو معلول به بالا

خانواده دو معلوله

234

خانواده سه معلوله

23

خانواده چهار معلوله

7

خانواده پنج معلوله

1

خانواده شش معلوله

1

 

آمار خواربار و سایر اقلام تحویلی به خانواده های نیازمند

تعداد خانوار

ارزش ریالی

1100 خانوار

51/800/000

 

وسایل کمک توانبخشی تحویلی به توانخواهان

عصای مچی

13 عدد

واکر ساده

2  عدد

توالت فرنگی

3  عدد

پوشک

50 بسته

ویلچر

9  عدد

تشک مواج

4  عدد

واکر چرخدار

1  عدد

دستگاه اکسیژن

1  عدد

وسایل بهداشتی

5  مورد

 

 

آمار مراسم افطاری

ماه

تعداد

تعداد نفرات

تیر

3 نوبت

550 نفر

مرداد

3 نوبت

700 نفر

 

وسایل کمک توانبخشی تحویلی به مددجویان از طریق سازمان بهزیستی

ویلچر

7 عدد

ویلچر برقی

2 عدد

تشکچه ویلچر

3 عدد

تشک مواج

2 عدد

باطری سمعک

73 عدد

 

خدمات ارائه شده از طریق سازمان بهزیستی

نوع کمک

تعداد

مبلغ به ریال

درمان

17 نفر

76/170/000

ایاب ذهاب

12 نفر

49/500/000

ودیعه مسکن

4 نفر

48/980/000

لوازم ضروری

3 نفر

2/298/000

تامین مسکن معلولین

30 نفر

600/000/000

شیر خشک رژیمی

103 نفر

124/160/000

ازدواج

8 نفر

80/000/000

مناسب سازی

1 نفر

8/000/000

وسایل کمک توانبخشی

4 نفر

16/500/000

معوقه دانشجویی

2 نفر

5/000/000

شهریه دانشجویی

91 نفر

384/530/000

کاشت حلزون

4 نفر

320/000/000

کفن و دفن

1 نفر

2/000/000

موردی

5 نفر

23/900/000

 

جمع کل

1/761/720/000  ریال

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018