موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

بازدید جمعی از معاونین شهرداری منطقه 4

سالن مددکاری مجتمع بهزیستی وحدت

سالن مددکاری مجتمع بهزیستی وحدت

بازدید جمعی از معاونین شهرداری منطقه 4 از کارگاه های آموزشی مجتمع بهزیستی وحدت 

  1. حصیربافی 

  2. معرق 

  3. چرم سازی 

  4. قالی بافی

محوطه داخلی مجتمع بهزیستی وحدت

محوطه داخلی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه آموزش معرق مجتمع بهزستی وحدت

کارگاه آموزش معرق مجتمع بهزستی وحدت

کارگاه خیاطی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه خیاطی مجتمع بهزیستی وحدت

محوطه داخلی مجتمع بهزیستی وحدت

محوطه داخلی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه قالی بافی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه قالی بافی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه آموزش معرق مجتمع بهزستی وحدت

کارگاه آموزش معرق مجتمع بهزستی وحدت

کارگاه حصیربافی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه حصیربافی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه حصیربافی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه حصیربافی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه چرم سازی مجتمع بهزیستی وحدت

کارگاه چرم سازی مجتمع بهزیستی وحدت

سالن مددکاری مجتمع بهزیستی وحدت

سالن مددکاری مجتمع بهزیستی وحدت

محوطه داخلی مجتمع بهزیستی وحدت

محوطه داخلی مجتمع بهزیستی وحدت

سالن ناهارخوری مجتمع بهزیستی وحدت

سالن ناهارخوری مجتمع بهزیستی وحدت

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018