موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

اهداء یک دستگاه ویلچر مخصوص cp

به نیکی می اندیشیم , به آنچه در لبخند مهربانی این مردم موج می زند , به روح پاک مردان و زنانی که شادیهای خود را نثار دیگران می کنند , به صف مشتاقان نیکوکاری ای خدای نیکوکاران هزاران آفرین بر خلقت تو , چه نیکو از روح خویش در پیکر اینان دمیده ای , چه سزاوار دردامان مهربانی خود , اینان را پرورانده ای , تو را سپاس ای خدای نیکوکاران .

و سپاس از نیکوکار محترم موسسه که با پیگیری و تلاش ایشان با مددکار توانبخشی موسسه , علاوه بر مساعدت و حمایتهای ماهیانه مددجوی تحت پوشش خویش ( کودک 5 ساله cp ) , با توجه به عدم بضاعت مالی و وضعیت نا مساعد اقتصادی خانواده مددجو و نیاز مبرم مددجو به ویلچر , با خرید یک دستگاه ویلچر مخصوص cp کودک به ارزش  15/400/000 ریال موجب شادی و خوشحالی خانواده مددجو همچنین سهولت در انجام کارهای روزمره مددجو توسط والدین گردیده شد .

( تو را سپاس ای خدای نیکوکاران )

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018