موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

امتحان نهایی ترم اول کلاسهای زبان انگلیسی

علی درستان دانش آموز زیر 14 سال

علی درستان دانش آموز زیر 14 سال

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

طرحی برای برگزاری کلاسهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش در موسسه ایجاد نموده است . که شامل کلاسهای زبان انگلیسی در دو ردیف سنی زیر 14 سال و بالای 14 سال تا دوره پیش دانشگاهی می باشد .

همچنین پس از پایان یک ترم از کلاسهای زبان بچه های زیر 14 سال و بالای 14 سال ، استادان محترم زبان انگلیسی جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی دانش آموزان اقدام به برگزاری یک امتحان پایان ترم نمودند و با همکاری موسسه کارنامه هایی را تهیه نمودند که قابل استفاده در ثبت نام آموزشگاه های زبان انگلیسی خارج از موسسه نیز باشد .

در اینجا به چند مورد از کارنامه های دانش آموزان زیر 14 سال و بالای 14 سال کلاس زبان انگلیسی می پردازیم :

علی خسروی دانش آموز زیر 14 سال

علی خسروی دانش آموز زیر 14 سال

زهرا دهقان دانش آموز زیر 14 سال

زهرا دهقان دانش آموز زیر 14 سال

زهرا درستان دانش آموز زیر 14 سال

زهرا درستان دانش آموز زیر 14 سال

مبین بهرآبادی دانش آموز زیر 14 سال

مبین بهرآبادی دانش آموز زیر 14 سال

متین بهرآبادی دانش آموز زیر 14 سال

متین بهرآبادی دانش آموز زیر 14 سال

محمد حسن غفّاری دانش آموز زیر 14 سال

محمد حسن غفّاری دانش آموز زیر 14 سال

مهدی بهرآبادی دانش آموز زیر 14 سال

مهدی بهرآبادی دانش آموز زیر 14 سال

مهشید کنعانی دانش آموز زیر 14 سال

مهشید کنعانی دانش آموز زیر 14 سال

مهدی کنعانی دانش آموز زیر 14 سال

مهدی کنعانی دانش آموز زیر 14 سال

غذاله معصومی دانش آموز بالای 14 سال

غذاله معصومی دانش آموز بالای 14 سال

نرگس چابک دانش آموز بالای 14 سال

نرگس چابک دانش آموز بالای 14 سال

هانیه نبارند دانش آموز بالای 14 سال

هانیه نبارند دانش آموز بالای 14 سال

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018