موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

فهرست تاج گل ها

کد207

کد207

دو طبقه لیلیوم آنتریوم و داودی سفید


رولآپ تسلیت : کد 5

رولآپ تسلیت : کد 5

 موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع رول آپ های تسلیت جهت مراسم ترح ...

رولآپ تسلیت : کد 4

رولآپ تسلیت : کد 4

 موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع رول آپ های تسلیت جهت مراسم ترحیم نموده ا ...

کد 103 : تاج گل مصنوعی یک طبقه  گلایل سفید ، داوودی آنتیریوم مشکی

کد 103 : تاج گل مصنوعی یک طبقه گلایل سفید ، داوودی آنتیریوم مشکی

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عوای ...

کد 205 : تاج گل مصنوعی دو طبقه   داوودی سفید،آنتریوم مشکی،  داوودی زرد ،گلایل سفید _ سایز : 2 متر در

کد 205 : تاج گل مصنوعی دو طبقه داوودی سفید،آنتریوم مشکی، داوودی زرد ،گلایل سف

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم

کد 204 : تاج گل مصنوعی دو طبقه   داوودی سفید  داوودی زرد ،گلایل سفید  _ سایز : 2 متر در 1 متر

کد 204 : تاج گل مصنوعی دو طبقه داوودی سفید داوودی زرد ،گلایل سفید _ سایز : 2

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم

رولآپ  تسلیت : کد 3

رولآپ تسلیت : کد 3

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع رول آپ های تسلیت جهت مراسم ترحیم نموده است .این موسسه آمادگی ارائه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت با سرویس رایگان در سراسر تهران را دارد. بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نی ...

رول آپ  تسلیت کد : 2

رول آپ تسلیت کد : 2

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
اقدام به تهیه انواع رول آپ های تسلیت جهت مراسم ترحیم نموده است .این موسسه آمادگی ارائه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت با سرویس رایگان در سراسر تهران را دارد. بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیری ...

رول آپ  تسلیت کد : 1

رول آپ تسلیت کد : 1

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
اقدام به تهیه انواع رول آپ های تسلیت جهت مراسم ترحیم نموده است .این موسسه آمادگی ارائه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت با سرویس رایگان در سراسر تهران را دارد. بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیر ...

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018