موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

فهرست تاج گل ها

پیام تسلیت کد 3

پیام تسلیت کد 3

پیام تسلیت

پیام تسلیت کد 2

پیام تسلیت کد 2

پیام تسلیت

پیام تسلیت کد 1

پیام تسلیت کد 1

پیام تسلیت

کد 106: تاج گل مصنوعی یک طبقه  گلایل سفید ،داوودی  آنتیریوم _سایز : 2 متر در 1 متر

کد 106: تاج گل مصنوعی یک طبقه گلایل سفید ،داوودی آنتیریوم _سایز : 2 متر در 1 م

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (ب ...

کد 203 : تاج گل مصنوعی دو طبقه  رز زرد ، داوودی سفید  گلایل سفید ، آنتیریوم _ سایز : 2 متر در 1 متر

کد 203 : تاج گل مصنوعی دو طبقه رز زرد ، داوودی سفید گلایل سفید ، آنتیریوم _ سا

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحدت ...

کد 202: تاج گل مصنوعی دو طبقه  گلایل سفید ،  آنتیریوم مشکی _ سایز 2 متر در 1 متر

کد 202: تاج گل مصنوعی دو طبقه گلایل سفید ، آنتیریوم مشکی _ سایز 2 متر در 1 متر

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحد ...

کد 201 : تاج گل مصنوعی دو طبقه گلایل  سفید ، داوودی سفید رز سفید ،آنتیریوم _ سایز 2 متر در 1 متر

کد 201 : تاج گل مصنوعی دو طبقه گلایل سفید ، داوودی سفید رز سفید ،آنتیریوم _ سای

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت ...

کد 200 : تاج گل مصنوعی دو طبقه  گلایل زرد ، داوودی زرد ، آنتیریوم سفید_ آنتیریوم _ سایز 2 متر

کد 200 : تاج گل مصنوعی دو طبقه گلایل زرد ، داوودی زرد ، آنتیریوم سفید_ آنتیریوم

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحد ...

کد 105: تاج گل مصنوعی یک طبقه  داوودی نارنجی   لیلیوم سفید ، آنتیریوم _ سایز 1 متر و نیم در 1 متر

کد 105: تاج گل مصنوعی یک طبقه داوودی نارنجی لیلیوم سفید ، آنتیریوم _ سایز 1 م

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحد ...

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018