موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

فهرست تاج گل ها

کد 104 : تاج گل مصنوعی یک طبقه  گلایل صورتی ، رز صورتی آنتیریوم _ 1 متر و نیم در 1 متر

کد 104 : تاج گل مصنوعی یک طبقه گلایل صورتی ، رز صورتی آنتیریوم _ 1 متر و نیم در

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحدت ...

کد 102 : تاج گل مصنوعی یک طبقه _ گلایل سفید _ داوودی سفید _ لیلیوم سفید _ آنتیریوم _ 1 متر و

کد 102 : تاج گل مصنوعی یک طبقه _ گلایل سفید _ داوودی سفید _ لیلیوم سفید _ آنتیری

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحدت ...

کد 101 : تاج گل مصنوعی یک طبقه _ گلایل سفید _ داوودی زرد _1 متر و نیم در 1 متر

کد 101 : تاج گل مصنوعی یک طبقه _ گلایل سفید _ داوودی زرد _1 متر و نیم در 1 متر

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نموده است . (بدیهی است تمامی عواید حاصله صرف امور خیریه نیکوکاران وحدت ...

کد 100: تاج گل مصنوعی یک طبقه _ گلایل زرد_رز زرد_لیلیوم زرد_آنتیریوم سفید _ 1 متر و نیم در 1

کد 100: تاج گل مصنوعی یک طبقه _ گلایل زرد_رز زرد_لیلیوم زرد_آنتیریوم سفید _ 1 مت

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت اقدام به تهیه انواع تاج گلهای مصنوعی در طرحها و رنگهای متفاوت جهت مراسم ترحیم و شادی با بالاترین کیفیت ...

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018